Amed

AMED

We are oficially listed on AMED

Amed, establiments promotors de l’alimentació mediterrània, és un Programa que té com a objectiu promoure l’alimentació mediterrània com a model d’alimentació saludable en l’entorn de la restauració col∙lectiva.

Aquest Programa es basa en 3 premisses:

L’alimentació i l’activitat física influeixen sobre la salut de lespersones.

El patró d’alimentació de la Mediterrània es considera una proposta d’alimentació molt saludable.

El sector de la restauració és cada cop més important en el model d’alimentació actual.

etiquetaamed